Czas wolny

Jak mierzyć i monitorować postępy w nauce angielskiego w firmie? Radzi Learn & Smile!

• Zakładki: 175


Angielski jest językiem biznesu, dlatego coraz więcej firm decyduje się na inwestowanie w kursy językowe dla swoich pracowników. Jednak samo zapewnienie szkoleń to tylko pierwszy krok. Ważne jest także regularne mierzenie i monitorowanie postępów w nauce, aby ocenić skuteczność programu szkoleniowego i dostosować go do potrzeb firmowych. Jak mierzyć i monitorować postępy w nauce angielskiego w firmie?

Jasne cele szkoleniowe

Pierwszym krokiem jest ustalenie jasnych celów szkoleniowych. Czy firma skupia się na ogólnym rozwoju językowym pracowników, czy też na konkretnych umiejętnościach związanych z komunikacją biznesową? Określenie celów pomoże w wyborze odpowiednich wskaźników postępów i narzędzi do ich pomiaru.

Test językowy

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do oceny postępów w nauce jest test językowy. Może to być test początkowy przed rozpoczęciem szkolenia angielskiego dla firm oraz testy diagnostyczne w trakcie kursu, które pomogą ocenić postępy i dostosować program nauczania. Testy językowe powinny obejmować różne umiejętności, takie jak czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, aby dać pełny obraz postępów uczestników.

Ocena nauczycieli

Oprócz testów warto również uwzględnić ocenę nauczycieli. Regularne spotkania z nauczycielem lub trenerem, podczas których oceniają oni postępy uczestników, mogą być cennym źródłem informacji. Nauczyciele mogą wskazać mocne strony oraz obszary wymagające poprawy, a także zasugerować dodatkowe materiały lub ćwiczenia, które mogą pomóc w dalszym rozwoju.

Testy sprawdzające umiejętności biznesowe

Kolejnym narzędziem są testy sprawdzające konkretne umiejętności biznesowe. Może to być test pisemny, prezentacja lub rozmowa, która sprawdzi umiejętność komunikacji w sytuacjach biznesowych, negocjacji, prowadzenia prezentacji itp. W ten sposób można ocenić, jak dobrze uczestnicy radzą sobie w praktycznych zastosowaniach języka angielskiego w kontekście firmowym.

Feedback od uczestników

Dodatkowo warto uwzględnić opinie i feedback od uczestników szkoleń. Ankiety, wywiady lub regularne spotkania z uczestnikami mogą dostarczyć cennych informacji na temat ich doświadczeń i postępów. Uczestnicy mogą podzielić się swoimi odczuciami, sugestiami dotyczącymi programu szkoleniowego oraz wskazać obszary, które wymagają większej uwagi.

Ważne jest, aby pamiętać, że proces nauki to proces ciągły. Postępy w nauce nie zawsze będą jednoznaczne i stałe. Dlatego ważne jest monitorowanie postępów na bieżąco i dostosowanie programu szkoleniowego, aby sprostać zmieniającym się potrzebom i celom firmowym.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
63 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *