Finanse

Kiedy należy Ci się zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

• Zakładki: 80


Czy wiesz, że za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego możesz uzyskać zwrot prowizji bankowej? Zgodnie ze orzeczeniem Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby, które spłacą kredyt konsumencki przed terminem określonym w umowie i spełnią kilka warunków, mogą ubiegać o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Kto może domagać się zwrotu prowizji? Komu należy się zwrot kosztów kredytu w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem? Jakie warunki trzeba spełnić, aby odzyskać pieniądze?

Kto może starać się o zwrot prowizji z racji wcześniejszej spłaty kredytu?

Według Ustawy o kredycie konsumenckim kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Aby uzyskać zwrot prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, niezbędne jest spełnienie łącznie kilku warunków:

  • uzyskanie kredytu konsumenckiego (umowy kredytowe niezwiązane z działalnością gospodarczą) i spłata w ratach – tylko w przypadku umów podpisanych po 18 grudnia 2011 roku;
  • umowa kredytowa przewidująca obowiązek zapłaty prowizji albo opłaty przygotowawczej i zapłata lub doliczenie do kredytu takiej prowizji;
  • wcześniejsza spłata kredytu niż wynika to z umowy spłaty, konsolidacji albo przeniesienia kredytu do tej samej albo innej instytucji finansowej.

Co to oznacza w praktyce? 

Jeżeli…

  • bank pobrał prowizje i marże, 
  • umowa kredytowa na kredyt konsumencki była podpisana przed podaną datą,
  • dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu, 

…możesz ubiegać się o zwrot prowizji.

Artykuł powstał przy współpracy z odbierzpieniadze.com.pl.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
163 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *