Prawo

Pracownik zdalny a regulacje prawne — o prawach i obowiązkach w systemie home office opowiada radca prawny Małgorzata Maciejewska

• Zakładki: 315


W ostatnich latach praca zdalna, znana również jako home office, stała się powszechniejsza, szczególnie z uwagi na postępujący rozwój technologii. Jednak z tą formą pracy wiążą się pewne regulacje prawne, których pracownicy i pracodawcy powinni być świadomi. Co warto na ten temat wiedzieć?

Prawa pracownika

Pracownik wykonujący pracę zdalną (home office) ma swoje prawa, z których w każdej chwili może skorzystać. Jakie to prawa?

1. Prawo do home office

Wiele krajów wprowadziło regulacje dotyczące prawa pracownika do pracy zdalnej. Pracownik może mieć prawo żądania możliwości wykonywania obowiązków zawodowych spoza biura.

2. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownik zdalny ma prawo do pracy w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednie wyposażenie oraz dbać o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

3. Prawo do prywatności

Pracownik zachowuje prawo do prywatności, nawet pracując z domu. Pracodawca nie może ingerować w prywatne sprawy pracownika, chyba że jest to uzasadnione i zgodne z prawem.

Obowiązki pracownika

Każdy pracownik oprócz przysługujących mu praw ma także określone obowiązki, do których to musi się stosować. Jakie są przykłady obowiązków pracownika na home office?

1. Przestrzeganie regulaminu pracy zdalnej

Pracownik zobowiązany jest przestrzegać ustaleń dotyczących pracy zdalnej określonych w regulaminie firmowym.

2. Dostosowanie miejsca pracy do norm bezpieczeństwa

Pracownik musi zadbać o to, aby miejsce, w którym pracuje, spełniało standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Przestrzeganie godzin pracy

Pomimo elastyczności, pracownik powinien przestrzegać ustalonych godzin pracy, jeśli takie są określone w umowie.

Praca zdalna a prawa pracodawcy

Praca zdalna wiąże się także z określonymi prawami, które przysługują pracodawcom. Które z tych praw warto znać?

1. Zarządzanie efektywnością pracy

Pracodawca ma prawo oczekiwać, że praca zdalna będzie wykonywana efektywnie. Może stosować narzędzia monitorujące i kontrolne, zawsze z poszanowaniem prywatności pracownika.

2. Ustalanie zasad pracy zdalnej

Pracodawca ma prawo określać zasady pracy zdalnej, w tym wymagania dotyczące dostępności, raportowania czy używania narzędzi firmowych.

3. Dostarczanie niezbędnego wyposażenia

Pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi niezbędne narzędzia i wyposażenie do pracy zdalnej, zapewniając tym samym odpowiednie warunki do wykonywania obowiązków zawodowych.

Praca zdalna, choć niesie ze sobą wiele korzyści, wymaga ścisłego przestrzegania regulacji prawnych zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Zrozumienie praw i obowiązków w systemie home office stanowi klucz do efektywnej i zgodnej z przepisami pracy zdalnej. Dlatego tak istotne jest śledzenie aktualnych regulacji oraz korzystanie z pomocy prawników w razie wątpliwości.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
78 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *