Finanse

Unieważnienie kredytu frankowego – co trzeba wiedzieć?

• Zakładki: 93


Kredytami frankowymi nazywamy potocznie kredyty indeksowane oraz denominowane do franka szwajcarskiego. Osoby, które podpisały z bankiem umowę o taki kredyt (lub pożyczkę) przez lata nadpłacały i w dalszym ciągu nadpłacają kredyt – dzieje się tak w wyniku zmieniających się kursów CHF, ale także niekorzystnych zapisów w umowach. Coraz więcej osób decyduje się na unieważnienie kredytu frankowego. O czym warto wiedzieć, decydując się na takie rozwiązanie?

Klauzule abuzywne a unieważnienie kredytu frankowego

Kredyt indeksowany bądź denominowany do franka szwajcarskiego nie jest tym samym, czym jest tradycyjny kredyt walutowy. Szczegóły dotyczące umów kredytowych mogą różnić się w zależności od konkretnej umowy, jednak ogólne założenia kredytów frankowych były takie same:

  • kredyty indeksowane – kwota kredytu w umowie była określona w PLN, kredytobiorca otrzymywał kapitał w PLN, który następnie przeliczany był po kursie kupna według tabeli kursu walut banku na CHF i tak określane było saldo do spłaty; wysokość raty obliczana jest w PLN poprzez przeliczenie CHF na PLN w dniu jej spłaty po kursie sprzedaży CHF według tabeli kursu walut banku, 
  • kredyty denominowane – kwota kredytu w umowie była określa w CHF i tak określane było saldo zadłużenia. Kredytobiorca otrzymywał jednak kapitał w PLN, poprzez przeliczenie  kwoty określonej w umowie wyrażonej w CHF na PLN po kursie kupna według bankowej tabeli walut. W ten sposób kredytobiorca podpisując umowę kredytową nie wiedział jaką kwotę w PLN otrzyma. Natomiast raty obliczane są na PLN poprzez przeliczenie CHF na PLN na podstawie kursu sprzedaży według bankowej tabeli walut; ponadto między podpisaniem umowy a wypłatą kapitału upływało kilka dni, w których kurs CHF mógł zmienić się na niekorzyść kredytobiorcy

Powyższe warunki umów frankowych sprawiają, że kredytobiorcy do ostatniej chwili nie wiedzą, jaką ratę pobierze od nich bank. W umowach o kredyty indeksowany lub denominowane znaleźć można jeszcze inne klauzule abuzywne (klauzule niedozwolone) – prawo stanowi, że istnienie klauzul abuzywnych w umowie powoduje bezskuteczność postanowień uznanych za abuzywne i może prowadzić do nieważności umowy,  co stanowi podstawę do wytoczenia powództwa o unieważnienie kredytu frankowego na mocy wyroku sądowego.

Unieważnienie kredytu frankowego – najważniejsze aspekty

Unieważnienie kredytu frankowego na mocy prawomocnego wyroku sądu wprowadza stan sprzed podpisania umowy kredytowej. Oznacza to, że kredytobiorca zobowiązany jest do oddania całej kwoty kapitału, a bank do oddania wszystkich należności, jakie dotychczas uregulował kredytobiorca. Sprawy o unieważnienie kredytu frankowego nie należą do najprostszych. Trwają niekiedy kilka lat, a banki robią wszystko, by dodatkowo je przedłużać. Dlatego tak ważne jest, by kredytobiorcę w takiej sprawie reprezentował doświadczony radca prawny, który najpierw w odpowiedni sposób, po dokładnym zapoznaniu się z umową kredytową klienta, przygotuje pozew, podnosząc właściwe dla sprawy zarzuty, a następnie będzie bronił interesów klienta. Bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że ogromna większość kredytobiorców wygrywa sprawy o unieważnienie kredytu frankowego. Dzięki temu coraz więcej frankowiczów decyduje się podjąć walkę o swoje prawa.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
190 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *