Finanse

Zalety faktoringu

• Zakładki: 90


Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która staje się coraz popularniejsza. Na czym polega? Jakie są zalety faktoringu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega faktoring?

Jak wspomniano we wstępie faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która polega na przejęciu wierzytelności przez faktora (bank, firmę faktoringową), których podstawą są wystawione faktury. Umowa faktoringu zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą (faktorantem), a wspomnianym już faktorem. To właśnie na jej mocy przedsiębiorca przedstawia faktorowi faktury wystawione swoim kontrahentom, za które uzyskuje zapłatę. W efekcie spłacają oni należność firmie faktoringowej. W tym miejscu warto wspomnieć, że wyróżnia się różne rodzaje faktoringu, a podstawowa klasyfikacja obejmuje faktoring pełny oraz niepełny, co jest uzależnione od przejęcia przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Zalety faktoringu

Rosnąca popularność faktoringu wynika przede wszystkim z zalet tego rozwiązania. Zalicza się do nich m.in.:

– poprawę płynności finansowej oraz usuwanie zatorów płatniczych – tego typu finansowanie pozwala błyskawicznie odzyskać należności, a co za tym idzie dowolnie dysponować środkami. Na uwagę zasługuje szczególnie faktoring dla małych firm, który często pozwala im utrzymać się na powierzchni.

– minimum formalności – usługa faktoringu przewiduje ograniczenie formalności do minimum, co sprawia, że uzyskanie tego typu finansowania jest znacznie prostsze niż wnioskowanie o kredyt;

– dostępność – jest to usługa dedykowana zarówno dla dużych firm, jak i podmiotów z sektora MŚP, czy mikrofirm.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to usługa, której popularność z pewnością nadal będzie rosła. Chcąc z niej skorzystać warto zapoznać się z ofertą firmy AOW Faktoring, przy współpracy z którą powstał niniejszy artykuł.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
227 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *