Prawo

Kiedy można starać się o odszkodowanie komunikacyjne?

• Zakładki: 140


Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych wiąże się z odszkodowaniami dla osób poszkodowanych. Liczne uszczerbki na zdrowiu zobowiązują do starania się o pieniądze dla osób lekko pokrzywdzonych, ale również dla tych ponoszących trwałe uszkodzenia ciała. Ważne, iż nawet w sytuacji braku możliwości ustalenia sprawcy lub nieważności ubezpieczenia OC także jest opcja uzyskania odszkodowania.

Co to jest wypadek komunikacyjny?

Wypadkiem komunikacyjnym nazywa się zdarzenie z udziałem minimum jednego pojazdu, bez konieczności posiadania napędu silnikowego skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, śmierciom lub zniszczeniem mienia. Wyróżnia się wypadki kolejowe, drogowe (najczęstsze), lotnicze oraz morskie. Do powodów występowania takich zdarzeń zalicza się błędy konstrukcyjne (złe połączenia, nieodpowiednie zabezpieczenia, nieprawidłowe wykonania konstrukcji itd.), błędy ludzi zatrudnionych do obsługi transportu lub awarie techniczne. Wypadek komunikacyjny powoduje obrażenia, którymi często są m.in. złamania kończyn górnych i dolnych, pęknięcia ciała w okolicach pasa, zmiażdżenia miednicy, rany tłuczone i cięte głowy, wstrząśnienie mózgu, a także uszkodzenia organów wewnętrznych. Innym pokrewnym wypadkiem różniącym się skalą są katastrofy, które to opiewają na ogromne straty w ludziach i rzeczach.

Kto i jak może się ubiegać o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Ubiegając się o odszkodowanie, należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy lub skorzystać z dobrych kancelarii prawnych, jak AE, które przyspieszą i ułatwią całą procedurę, a nawet wynegocjują znacząco większe kwoty. Warto pamiętać, iż pieniądze z wypadku komunikacyjnego można uzyskać nawet po 20 latach od zdarzenia. O wypłatę może starać się każda osoba biorąca udział w całym zajściu lub najbliższa rodzina, jeśli poszkodowany na skutek obrażeń zmarł. Natomiast jeśli sprawca nie miał ważnego ubezpieczenia OC, również należy się pokrzywdzonemu rekompensata za straty zdrowotne. Wtedy osoba taka może udać się do dowolnego agenta ubezpieczeniowego po zapłatę. Wysokość świadczenia jest uzależniona m.in. od uszczerbku, strat materialnych, czasu leczenia, ewentualnego procesu z ubezpieczycielem, czy też od następstw zdarzenia, czyli dalszej zdolności do pracy lub wystąpienia niepełnosprawności (czasowej, stałej). 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AE Kancelaria Odszkodowawcza.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
109 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *