Prawo

Pozew zbiorowy – jak wygląda procedura?

• Zakładki: 121


Możliwości prawne pozwalają na podejmowanie wielu kroków przeciw nieuczciwym przedsiębiorcom. Jedną z takich opcji są pozwy zbiorowe, popularne na całym świecie, które oszczędzają czas zarówno obywatelom, jak i sądom. Dodatkowo forma ta mocno ogranicza koszty, co jest kolejnym pozytywnym aspektem dla klientów, w szczególności ubiegających się o odszkodowania lub odsetki.

Czym charakteryzuje się pozew zbiorowy i jakie są jego procedury?

Pozew zbiorowy to dochodzenie swoich praw przez minimum 10 klientów tworzących grupę. Cechuje go jeden rodzaj roszczeń w sprawach ochrony konsumentów, odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz tytułu czynów niedozwolonych (oprócz ochrony dóbr osobistych). W procedurze przestąpienia należy najpierw wypełnić wniosek, przesłać skany dokumentów i oczekiwać na ich weryfikację przez wybraną kancelarię. Następnie podpisuje się umowę o świadczeni usług prawnych, przesyła oryginalne dokumenty i uiszcza opłatę administracyjną. Ostatnim krokiem jest wyznaczenie daty wniesienia pozwu przez kancelarię, zapłatę jej wynagrodzenia i kosztów sądowych oraz wniesienie pozwu. Aktualnie istnieją zapisy na nowy, zbiorowy pozew ws Amber Gold prowadzony przez GKR Legal. 

Jakie są zalety i wady pozwy zbiorowego?

Grupowy pozew ma wiele zalet, ale również wad. Do tych pierwszych zaliczają się m.in. oszczędność (kilka procent wartości przedmiotu sporu oraz rozdzielenie kosztów na wszystkich członków grupy), pełna opieka prawników, wsparcie innych osób w zespole. Natomiast w drugiej opcji są możliwości zakwestionowania przez pozwanego osób z grupy, żądania zabezpieczenia kosztów przez grupę z zobowiązania pozwanego, czy też wydłużony czas trwania procesu.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Kancelaria GKR Legal

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
222 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *