Prawo

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby – komu się należy?

• Zakładki: 49


Śmierć bliskiej osoby jest wydarzeniem, które ma ogromny wpływ na życie rodziny. I chociaż żadne pieniądze nie są w stanie zwrócić życia naszych bliskich, zadośćuczynienie może pomóc podnieść się po najtrudniejszym okresie żałoby. Dowiedz się, komu należy się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – czym się różnią?

Zadośćuczynienie często mylone lub utożsamiane jest z odszkodowaniem. Są to jednak dwa różne świadczenia. Odszkodowanie jest rodzajem rekompensaty za poniesione szkody materialne. Wypłacane jest zarówno za zniszczenia, jak i za utratę wartości, do jakiej doszło w wyniku tych zniszczeń. Odszkodowanie ma na celu pokryć szkody, jakie poniosła osoba poszkodowana w wyniku wypadku bądź błędu medycznego. Z kolei zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, a jego celem jest rekompensata doznanej krzywdy psychicznej i emocjonalnej. Kodeks cywilny nie reguluje ani kwoty, jaka powinna być przyznawana w ramach zadośćuczynienia, ani nie definiuje osób bliskich, którym należy się takie świadczenie w przypadku śmierci poszkodowanego.

Kto może liczyć na zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Sądy orzekające w sprawach o zadośćuczynienie, każdą sprawę rozpatrują w sposób indywidualny. Oceniana jest zarówno zażyłość osoby zmarłem z powodem, jak i rozmiar krzywdy, jaką powód doznał w wyniku śmierci bliskiej osoby. Pod uwagę brana jest także sytuacja życiowa osoby, która stara się o zadośćuczynienie, jej stan psychiczny, a także stopień pokrewieństwa.

Co do zasady zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby przyznawane jest najbliższej rodzinie zmarłego – małżonkowi, dzieciom, rodzicom. Może być także wypłacone dziadkom, wnukom czy rodzeństwu, a także osobom formalnie nie będącym członkami rodziny, np. partnerowi życiowemu.

O zadośćuczynienie możemy się starać w przeciągu 3 lat od doznanej krzywdy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy osoba nam bliska zmarła w wyniku czynu, noszącego znamiona przestępstwa, do których zalicza się między innymi wypadki samochodowe – w tym przypadku okres ten wydłuża się do 20 lat. Aby uzyskać zadośćuczynienie, należy zgłosić roszczenie do odpowiedniego ubezpieczyciela. W przypadku odmownej odpowiedzi i odrzucenia reklamacji, należy złożyć pozew do sądu.

Przyznane środki mogą przyczynić się do poprawy sytuacji materialnej i psychicznej, dlatego warto walczyć o swoje prawa do zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
33 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *